ZOZ Psie Pole

psd1

Serdecznie witamy na stronie ZOZ Psie Pole Sp. z o.o.

Zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty medycznej

Świadczymy usługi w ramach umowy z NFZ.

We wszystkich naszych przychodniach można też wykupić prywatną

wizytę do każdego lekarza specjalisty.

tlumacz

Adresy e-mail - zamawianie e-recepty

Praktyka Lekarza Rodzinnego Nr 1
e-recepta_p1@zozpsiepole.pl

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2
e-recepta_p2@zozpsiepole.pl

Przychodnia Zdrowia Nr 3
e-recepta_p3@zozpsiepole.pl

Przychodnia Zdrowia Kminkowa Nr 4
e-recepta_p4@zozpsiepole.pl

Nasze placówki

Naszym Partnerem Jest

CERTYFIKAT ISO

PCC-CERT potwierdza, że: Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o. ul. Brücknera 47-49, 51-411 Wrocław, stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, psychiatria, stomatologia oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Informacje o RODO

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 71 727 6007, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej…

Polityka jakości wynika z misji ZOZ Psie Pole
,,Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce”

C.K.Norwid