ZOZ Psie Pole

Badanie KTG – kardiotokografia, czyli monitorowanie czynności serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy.                               

Kardiotokografia KTG to monitorowanie akcji serca płodu przy jednoczesnym zapisie czynności skurczowej mięśnia macicy, które wykonywane jest głównie pod koniec ciąży.

Badanie KTG jest wykonywane w czasie porodu, aby ocenić stan płodu i nasilenie skurczów. Po terminie porodu zaleca sie przeprowadzenie badania KTG co 2 dni (lekarz może zalecić częstsze wykonywanie badania).

Badanie KTG składa się z:

  • tokografia – rejestracja czynności skurczowej macicy
  • kardiografia – ciągła rejestracja akcji serca płodu za pomocą zapisu elektrokardiografu

Badanie KTG wykonuje się głównie jako badanie zewnętrzne – na brzuchu ciężarnej zakłada się dwa pasy, na których znajdują sie czujniki:

  • Pierwszy czujnik – przetwornik ultradźwiękowy
  • Drugi czujnik – miernik mierzący siłę i czas trwania skurczów macicy

Czujniki połączone są do monitora, który wyświetla wartości pomiarów.

żródło –  http://viggo.pl/ciaza-i-polog/art/co-to-jest-badanie-ktg/

Badanie wykonujemy w:

-Przychodnia Zdrowia nr 3, al. Brücknera 47-49          

tel. 71 727 6001