ZOZ Psie Pole

Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone od razu pracownik rejestracji wpiszę Cię na listę oczekujących. Przed zapisaniem Cię do kolejki na wizytę lub badanie konieczne jest ustalenie, czy Twój stan wymaga pilnego leczenia i zakwalifikować Cię do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących  (tak  zwanej  kategorii  medycznej). Jedynie  w  przypadku  list  oczekujących  na  świadczenia   udzielane  na  podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany podział na te dwie grupy.

Kategorie medyczne
    • przypadek pilny – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego            pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
    • przypadek stabilny – jeżeli nie znajdujesz się w stanie nagłym i nie kwalifikujesz się do kategorii przypadek pilny. 

Na liście oczekujących umieszczone zostaną m.in. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany termin udzielenia świadczenia.

Pracownik rejestracji poinformuje Cię o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o każdej zmianie tego terminu, jak również przyczynie zmiany. Dlatego tak ważne jest podanie aktualnych danych kontaktowych, tj. właściwego adresu do korespondencji, numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej.


Ważne! Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia zostaniesz skreślony z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobnisz, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Jeżeli chcesz, aby przywrócić Cię na listę oczekujących musisz złożyć wniosek o przywrócenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia oraz podać powód niezgłoszenia się.

Ważne! W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Jeśli otrzymałeś skierowanie do poradni specjalistycznej, szpitala, na rehabilitację, na badania specjalistyczne lub szukasz np. stomatologa, ginekologa, okulisty, psychiatry i nie wiesz, gdzie znaleźć odpowiednią placówkę – skorzystaj z wyszukiwarki miejsc udzielania świadczeń medycznych. Dzięki niej uzyskasz informację o dogodnej dla Ciebie lokalizacji miejsca udzielania świadczeń, a także o średnim czasie oczekiwania na świadczenia udzielane w ramach wybranej przez Ciebie placówki w ostatnich 6 miesiącach.

Wyszukiwarka dostępna jest na stronie https://pacjent.gov.pl/terminy-leczenia
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590