ZOZ Psie Pole

Praktyka Lekarza Rodzinnego Nr 1 - Lokalizacja

Wykonujemy badania: EKG, Spirometrię, poziom cukru we krwi