ZOZ Psie Pole

• WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. J.Gromkowskiego

        Wrocław, ul. Koszarowa 5

        tel. 71 395 76 07

 

• WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

        Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a

        tel. 71 327 05 36

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Marciniaka

        Wrocław, ul. Fieldorfa 5

        tel. 71 306 42 22

 

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Falkiewicza

        Wrocław, ul. Warszawska 2

        tel. 71 374 71 16

        tel. 71 277 41 17

        tel. 71 377 41 19

• NZOZ CENTRUM MEDYCZNE ESTOMEDICA

      ul. Słowiańska 27b

      tel. 71 372 13 10