ZOZ Psie Pole

Aby potwierdzić prawo do świadczeń pacjent musi podać w rejestracji swój numer PESEL oraz posiadać jeden z poniższych dokumentów:

• Dowód osobisty
• Paszport
• Prawo jazdy

Ważne, jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma nadanego jeszcze numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza powinieneś podać w rejestracji swój numer.
W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym , do ukończenia 18 roku życia, dziecko powinno posiadać aktualną legitymację szkolną.

 

Nie martw się, jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, np.:

• zaświadczeniem z zakładu pracy
• legitymacją emeryta lub rencisty
• aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać:

• imię i nazwisko pacjenta
• adres zamieszkania
• podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura
• numer PESEL
• rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza