ZOZ Psie Pole

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:


1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o. o.
al. Brucknera 47-49, 51 – 411 Wrocław,
e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :

Marek Adamaszek madamaszek@zontekiwspolnicy.pl


3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego

     oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku profilaktyką / leczeniem / diagnostyką


4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

      prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające


5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat


6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania


7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych


8)  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Od dnia 08.09.2022 uruchomiliśmy na naszej stronie możliwość rejestracji online do Poradni stomatologicznej.

Założenie konta przez pacjenta jest wymagane do przeprowadzenia rejestracji wizyt on-line w serwisie twojnzoz.pl (Portal Pacjenta). Do zarejestrowania konta w Portalu Pacjenta wymagane jest posiadanie przez pacjenta adresu e-mail.

Umów wizytę