ZOZ Psie Pole

TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

• Osobiście u Kierownika Przychodni
• Wysłać pisemnie na adres:
   ZOZ Psie Pole al. Brücknera 47-49, 51 411 Wrocław
• Telefonicznie 71 727 60 07
• Przesłać skargę na adres email: kontakt@zozpsiepole.pl
Skargi i wnioski można składać też do oddziału wojewódzkiego NFZ

Dolnośląski Oddział NFZ

• Bezpośrednio w siedzibie oddziału lub wysłać pocztą na adres oddziału wojewódzkiego
adres: 50-525 Wrocław, ul. Joanitów 6, tel. 71 79 79 134
• Wysłać faksem na adres e mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
• Przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP , adres skrzynki ePUAP ::::/ SkrytkaESP